Fasadarbete

 • Schillerska gymnasiet.

  Vi var mycket glada över förtroendet att få renovera en av Göteborgs absolut vackraste byggnader från sent 1800-tal.

 • Storgatan 21

  Här fixade vi nya balkonger som möter dagens krav på tillgänglighet men som ändå hade en slimmad konstruktion med genuina smidesräcken.

 • Victor Rydbergsgatan 29

  Totalöversyn av fastigheten utvändigt med nya balkonger, fönster, målning och omfogning av fasader.

 • Vasaplatsen 1

  Fasadrenovering med omfogning, byte av trasig tegelsten framtagen för att vara identisk med originalteglet från 1898.

 • Torpa Uddeholmsgatan

  Bostadsbolagets första bostadsområde med ambitionen att behålla en hög bevarandegrad i området. 

 • Terrassgatan 11

  Fasadrenovering med omfogning. Byte av trasiga tegelstenar, omputsning av fönstersmygar, fönstermålning och nya balkongräcken.

 • Påskbergsgatan 4

  Påskbergsgatan 4 har fått en ansiktslyftning. Balkonger renoverades och fasaden fogades om. Klart våren 2014.

 • Nordenskiöldsgatan 7A

  Fasadrenovering med omfogning, byte av trasiga tegelstenar, fönster och balkongmålning.

 • Linnégatan 37

  Omfogning av hela fasaden, nya tidsenliga balkonger, nytt smide och målning av fönster.

 • Linnégatan 27

  Fasadrenovering med omfogning, byte av trasiga tegelstenar till nya lika originalet från 1901.

 • Kungshöjdsgatan

  En total fasadrenovering där vi under projektets gång även upptäckte att balkongerna behövde totalrenoveras.

 • Kungshöjd

  Omputsning av fasad, nya balkonger samt ommålning av alla fönster.

 • Kastellgatan

  Fasadrenovering och nybyggnation av takterass på Kastellgatan.

 • Guldhedsskolan

  Omfogning, fönsterrenovering, takbyte 2015-2016

 • Grönsakstorget

  Renovering samt stuckaturlagning av fasad.

 • Fredriks gård

  Ett arbete för Poseidon. Fuktåtgärder samt omputsning av fasad.

 • Engelbrektsgatan 51

  Huset på Engelbrektsgatan 51 byggdes 1898. Under sina år har huset fått sättningsskador och skador på frontespis.

 • Dr Heymans gata 1,7, 9

  Traditionella 50-talshus med karaktäristisk stil. Vi utförde putslagning samt renovering av balkonger och nya balkongräcken.

 • Bäckegatan

  Antikvarisk renovering av 1920-talshus. Målning med linoljefärg av fönster och fasad samt omputsning av fasad.

 • BRF Mosaiken

  En fastighet i ett mycket bra läge där många har möjlighet att se arbetet vi utfört.

 • Alfhemsgatan 1

  Fasadrenovering med omputsning och ommålning. Balkongrenovering mot gatan och innergården.