1/11-2022 fick vi bägge dessa certifikat förnyade då vi lever upp till kraven och har trygga inarbetade rutiner och ledningssystem som nu alltså blivit granskat mot kraven i ISO av ett ackrediterat certifieringsorgan.

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem och ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem. Båda är viktiga standarder som bidrar till att säkerställa kvalitet och miljöanpassning inom tex byggindustrin.

Vårt mål på Dextera är att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster och att alltid uppfylla våra kunders förväntningar. ISO 9001 och 14001 hjälper oss att nå det målet och med dessa certifieringar blir tydligt för våra uppdragsgivare att vi har en hög ambitionsnivå.

Läs mer om oss och vår syn på kvalitet här.

Pin It on Pinterest