Förvaltar du en kulturfastighet i Göteborg? Välkommen att konsultera oss för totalentreprenad på fönsterbyten, fasadrenoveringar, takbyten och balkongrenoveringar.

Göteborg har en rik och brokig arkitektur präglad av strömningar och tidsepoker. Arbeten vi gjort inkluderar takrenoveringar, takbyten, plåtarbeten, antikvariska fasadrenoveringar, fönsterbyten, plåtarbeten, balkongbyten, renoveringar, uppriktning av väggar, bevarande av hundratals år gammal stuckatur, måleriarbeten och byte av trasiga tegelstenar.

Alla projekt har sina unika lösningar och vi besitter kunskapen. Dextera renoverar, förädlar och bevarar kulturfastigheter i Göteborg med omnejd.

Läs mer om våra tjänster:
Takrenovering, tex koppartak och plåttak

Fasadrenovering, murning, stuckaturer och puts
Fönsterrenovering, fönsterbyten, snickerier och fönsterbågar
Balkongrenovering, smidesräcken, betong och stuckaturer

Det är värt att säga igen: Att varsamt renovera hus kräver respekt för historien, platsen och människorna. Sådan kunskap är ovanlig idag.

Pin It on Pinterest