Många BRFer känner en osäkerhet i att samordna och genomföra byggprojekt, där hjälper vi gärna med mångårig erfarenhet.

Vi vägleder er bostadsrättsförening

Detta kan gälla både mindre och större projekt som underhåll, fönsterbyte och fasadrenovering, balkongrenovering, takbyte och invändigt t.ex. trapphus och tvättstugor.

Vi får också frågor som rör underhållsplan och prioriteringar för en långsiktigt hållbar förvaltning och ekonomi.

Många bostadsrättsföreningar i Göteborg jobbar också med ekonomi tex genom energiförbättringar och man undersöker möjligheten att inrätta fler lägenheter i ytor som idag har annan eller ingen användning.

Projektledning, byggnation – Stöd från idé till slutbesiktning

Stora renoveringar kan ofta kännas övermäktiga, men det måste ändå göras. Inte sällan är det styrelsen i bostadsrättsföreningen som verkar som projektledare, vilket kan innebära mycket arbete för dig och dina medarbetare.

Vi erbjuder totalentreprenad där vi sköter och koordinerar alla bitar – från projektering och ritningar fram till färdigt resultat och besiktning.

Skapa nya bostadsrätter och förbättra föreningens ekonomi

Att fastighetsförädla outnyttjade utrymmen i ert hus stärker föreningens ekonomi, det handlar inte alltid om att skära ner på kostnader – det går även att skapa helt nya intäkter.

Vi hjälper er att se vilka förutsättningar ni har för att bygga om lokaler eller andra outnyttjade utrymmen till bostäder. Finns möjligheten så hjälper vi er förverkliga projektet på ett sätt som passar era behov och budget.

Dextera, en pålitlig och trygg partner för BRF:er i Göteborg och Västsverige

Här nedan några byggprojekt vi utfört på senare tid och fler hittar du här.

Vi har varit i branschen i flera decennier, och kommer finnas kvar framöver, det kan du lita på. Hör av dig till oss så lyssnar vi och hjälper dig med vårt yrkeskunnande och servicevilja. Kontakta oss idag!

Pin It on Pinterest