Balkongrenovering 
kulturfastigheter i Göteborg

Renovering av balkonger

Vår specialité är kulturfastigheter och K-märkta byggnader i Göteborg. Kulturfastigheter handlar om känslor, detaljer, helhet – och en vacker stadsbild. Vi utför varsamma och noggranna åtgärder med omsorg om fastigheternas kulturvärde, arkitektur och tradition.

Vanliga delar i dessa balkongprojekt är tillgänglighet, smidesräcken, puts- & betongarbeten och målning.

Genomförda balkongprojekt

Vanliga renoveringsåtgärder för balkonger

 Vanliga delar i ett balkongprojekt kan tex omfatta puts, betong, målning, smide och plåt.
Ofta utförs balkongrenoveringar i samband med fasadrenovering.

Betongkonstruktioner

Det är inte ovanligt att balkongens bärande konstruktion behöver säkras och förstärkas. Det kan handla om rostig armering, betong som börjat vittra sönder eller utsatts för omfattande frostsprängningar.

Putsade detaljer

Många gånger har puts och stuckatur tappat sin finish, karaktär och lyster. Här kan vi t.ex. bygga upp ursprunglig stuckatur på nytt. Här ingår ofta att fuktsäkra anslutningar i fasaden så inte fukt tränger in och förstör.

Målning

Vissa delar har lång hållbarhet och med varsamhet kan vi åtgärda målade ytor med nya ytskikt som fungerar med de produkter som använts sedan tidigare.

Smidesräcken

Något av det vackraste på kulturfastigheterna i Göteborg är ju smidesräcken som ofta både fyller en konstruktionsfunktion och utgör ett viktigt inslag i arkitekturen. Vi har mångårig erfarenhet av smidesräcken till balkonger och hur man bäst underhåller och renoverar dessa, eller om det bättre kanske är att byta till nytt.

Plåtslageri

Om det inte är använt koppar till plåtdetaljer är dessa ofta i behov av ersättning eller rostskydd på äldre kulturfastigheter. Vi hjälper er hitta lösningar som är kostnadseffektiva samtidigt som vi värnar byggnadens uttryck och rekommenderar lösningar som håller lång tid.

Fasadrenovering

Nästan alltid inför en renovering av balkonger bör man fråga sig vad som bör ske med fasaden och hur den berörs. Det vanliga är förstås att också fasaden omfattas av renoveringsprojektet.

REFERENSER – Balkongprojekt i Göteborg

Här kan du läsa om några av våra projekt som inkluderat renovering av balkonger.

HÄR FINNS VI

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg

031-761 00 61

info@dextera.se

HÄR FINNS VI

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg

031-761 00 61

info@dextera.se

Pin It on Pinterest