Fasadrenovering
kulturfastigheter i Göteborg

Renovering av fasader

Vår specialité är kulturfastigheter och K-märkta byggnader i Göteborg. Kulturfastigheter handlar om känslor, detaljer, helhet – och en vacker stadsbild. Vi utför varsamma och noggranna åtgärder med omsorg om fastigheternas kulturvärde, arkitektur och tradition.

Vanliga delar i dessa fasadprojekt är murning, putsning, stuckaturer och målning.

Genomförda balkongprojekt

Vanliga renoveringsåtgärder för fasader

 Vanliga delar i ett fasadprojekt kan tex omfatta puts, betong, målning och stukatur.
Ofta utförs fönster och balkongrenoveringar i samband med fasadrenovering.

Renovering av tegelfasader

Ett väl bränt tegel har en hållbarhet på flera hundra år. Dock miljöförstöring med surt regn, avgaser och andra luftföroreningar tar på ytan. Men det som kräver mer konkreta åtgärder är oftast fogarna som inte har samma livslängd, här behövs ofta fogar tas bort och göras om med ny fräsch fog.

Putsade fasader 

Få kulturbyggnader har helt putsade fasader, men det kan mycket väl finnas putsade detaljer och dessa kräver mer underhåll och renovering jämfört en tegelfasad, i synnerhet så det inte blir fuktgenomträngning till husets insida.

Målning

Vissa delar har lång hållbarhet och med varsamhet kan vi åtgärda målade ytor med nya ytskikt som fungerar med de produkter som använts sedan tidigare.

Lagning av stuckaturer

Något av det vackraste på kulturfastigheterna i Göteborg är just konstnärligt utförda stuckaturer som är en del av arkitekturen. Samtidigt kräver de en mer omfattande insats vid renoveringar. Man bör du anlita en stuckatör för färgborttagning, reparation av mönster och profiler. Under årens lopp blir stuckaturerna lätt smutsiga, bl a av avgaser och andra luftföroreningar.

Plåtslageri

Om det inte är använt koppar till plåtdetaljer är dessa ofta i behov av ersättning eller rostskydd på äldre kulturfastigheter. Vi hjälper er hitta lösningar som är kostnadseffektiva samtidigt som vi värnar byggnadens uttryck och rekommenderar lösningar som håller lång tid.

Renovering av fönster och balkonger

Nästan alltid inför en renovering av fasader bör man fråga sig vad som bör ske med fönster, dörrar och balkonger. Det vanliga är förstås att också dessa delar omfattas av renoveringsprojektet.

HÄR FINNS VI

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg

031-761 00 61

info@dextera.se

HÄR FINNS VI

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg

031-761 00 61

info@dextera.se

Pin It on Pinterest