Fönsterrenovering
kulturfastigheter i Göteborg

Renovering av fönster

Vår specialité är kulturfastigheter och K-märkta byggnader i Göteborg. Kulturfastigheter handlar om känslor, detaljer, helhet – och en vacker stadsbild. Vi utför varsamma och noggranna åtgärder med omsorg om fastigheternas kulturvärde, arkitektur och tradition.

Vanliga delar i dessa fönsterprojekt är infattningar, bågar, dörrpartier, plåtarbeten, målning och snickerier.

Genomförda fönsterprojekt

Vanliga renoveringsåtgärder för fönster

 Vanliga delar i ett fönsterprojekt kan tex omfatta snickeri, målning och plåt.
Ofta utförs fönsterrenoveringar i samband med fasadarbeten.

Fönstersnickerier och bågar

Träet i ett äldre fönster har många gånger hållt uppemot 100 år. Det beror på att träet valts mycket noga med tätvuxet kvalitetsvirke. Sedan har man förstås också varit noggrann med underhåll och målning. I de fönsterprojekt vi genomför försöker vi nå samma höga nivå så långt det är möjligt.

Målning av fönster

Ibland är det inte aktuellt att byta fönsterbågar utan man skrapar och målar istället. Det är ett stort privilegium för oss att få hantera fönster som har uppemot 100 år på nacken eller mer. Självklart är här en viktig faktor att välja rätt färg, en färg som både fyller miljökrav och som har en tillräckligt hög kvalitet för att kunna skydda fönstren från väder och vind.

Plåtslageri – fönsterbleck och plåtdetaljer

Fönsterbleck, avrinning och andra detaljer är vanligtvis utförd i plåt. Ofta behöver också dessa ses över bytas eller målas om. Vi hjälper er hitta lösningar som är kostnadseffektiva samtidigt som vi värnar byggnadens uttryck och rekommenderar lösningar som håller lång tid.

Putsade fönstersmygar

Smygarna på kulturfastigheter är ofta putsade vilket som regel behöver göras om i samband med ett fönsterbyte.

Dörrpartier med glas

Ibland är fönstret en dörr, många dörrpartier har glaspartier som behöver renoveras och underhållas.

Miljöfaktorer – Asbest

Före 1980-talet är det inte ovanligt att man använt asbest i fönsterkitt. Om det föreligger misstanke om asbest ombesörjer vi alltid att en asbestanalys blir utförd. Om så är fallet kittar vi om fönstren om bågarna ska behållas.

Miljöfaktorer – Isolervärde

När man överväger hur fönsterprojektet ska genomföras blir energifrågan också en faktor. Äldre fönster har som regel mycket dåligt U-värde och isolerar inte bra. För K-märkta fastigheter innebär det att man ofta väljer att sätta i nya specialbyggda fönster.

HÄR FINNS VI

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg

031-761 00 61

info@dextera.se

HÄR FINNS VI

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg

031-761 00 61

info@dextera.se

Pin It on Pinterest