Projektering & Byggnation
Göteborg och Västsverige

Projektering och byggprojekt

Vi har lång erfarenhet av större byggprojekt, både projektering och genomförande. Vi tar uppdrag i olika entreprenadformer tex totalentreprenad och utförandeentreprenad.

Detta kan tex omfatta projektledning, nybyggnation, tillbyggnad, större renoveringsprojekt och exploatering av mark.

Genomförda byggprojekt

Vanliga byggprojekt

 Vanliga delar i de byggprojekt vi åtar oss kan tex omfatta projektering och genomförande av väg, nybyggnation samt om- & tillbyggnad.

Projektering

Projekteringen börjar ofta mycket tidigt, här ingår ofta kontakt med kommun kring förutsättningar, exploatering av mark samt detaljplan. I nästa steg kommer bygglov och detajprojektering med bygghandlingar och underlag för upphandling av entreprenör enligt AB 04 eller ABT 06. Eller om vi också själva står för genomförandet i en totalentreprand.

Projektledning & Projektsamordning

I den del projekt står vi för projektledning och projektsamordning där andra aktörer står för genomförandet.

Nybyggnationer

Vi har lång erfarenhet av nybuggnation, alltifrån enklare byggnader till flerfamiljhus och hela områden.

Om- & tillbyggnad

I större projekt kan det bli tal om större förändringar av fatsigheter tex för anpassning till nya verksamheter.

REFERENSER – Byggprojekt i Göteborg

Här kan du läsa om några av våra byggprojekt både nybyggnation, tillbyggnad och större renoveringar.

HÄR FINNS VI

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg

031-761 00 61

info@dextera.se

HÄR FINNS VI

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg

031-761 00 61

info@dextera.se

Pin It on Pinterest