Drottninggatan

Drottninggatan

Totalrenovering av trapphus under ledning av antikvarie. Omputs med hydrauliskt kalkbruk, nya tidstypiska detaljer och färgsättning efter originalfärg 1900-talets början.

000