Engelbrektsgatan 51

Engelbrektsgatan 51

Huset på Engelbrektsgatan 51 byggdes 1898. Under sina år har huset fått sättningsskador och skador på frontespis. Dextera fick uppdraget att laga dessa skador omsorgsfullt under vintern 2013-2014.

000