Palmstedtsgatan

Palmstedtsgatan

Totalrenovering av 60 balkonger. 2009.

000