Renovering
Göteborg och Västsverige

Renoveringsprojekt

Vi har lång erfarenhet av större renoveringsprojekt. Detta kan tex omfatta projektledning, större ombyggnadsprojekt, fasadrenoveringar och totalrenoveringar.

Genomförda renoveringsprojekt

Renoveringsprojekt

 Vanliga delar i de byggprojekt vi åtar oss kan tex omfatta projektering, bjälklag, fasader, sättningsskador osv.
Eftersom vi har ett särskilt fokus på kulturfastigheter i Göteborg utför vi en hel del antikvariska renoveringar.

Projektering & Projektsamordning

Alla större renoveringsprojekt kräver en ganska så omfattande projektering, men behöver beakta myndighetskrav, ev kulturvärden eller bevarandevärden, men också för att säkerställa en hög kvalitet och ett kostnadseffektivt genomförande.

Fasadrenoveringar

Vanliga delar i fasadprojekt är murning, putsning, stuckaturer och målning.

Dessa renoveringar berör också ofta fönster, balkonger, plåtdetaljer som takavvattning o.s.v.

Antikvariska renoveringar

Vår specialité är kulturfastigheter och K-märkta byggnader i Göteborg. Kulturfastigheter handlar om känslor, detaljer, helhet – och en vacker stadsbild. Vi utför varsamma och noggranna åtgärder med omsorg om fastigheternas kulturvärde, arkitektur och tradition.

Om- & tillbyggnad

Ett sådant renoveringsprojekt kan handla om att bygga om en vind till lägenheter eller att utföra anpassningar pga ny aller ändrad verksamhet. Tillgänglighetsanpassningar är också en viktig del i större renoveringsprojekt.

REFERENSER – Renoveringar i Göteborg

Här kan du läsa om några av våra renoveringsprojekt både av kulturfastigheter och andra mer traditionella projekt.

HÄR FINNS VI

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg

031-761 00 61

info@dextera.se

HÄR FINNS VI

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg

031-761 00 61

info@dextera.se

Pin It on Pinterest