Takrenovering
kulturfastigheter i Göteborg

Renovering av tak

Vår specialité är kulturfastigheter och K-märkta byggnader i Göteborg. Kulturfastigheter handlar om känslor, detaljer, helhet – och en vacker stadsbild. Vi utför varsamma och noggranna åtgärder med omsorg om fastigheternas kulturvärde, arkitektur och tradition.

Vanliga delar i dessa takprojekt omfattar plåt, taktegel, takavvattning och målning.

Genomförda takprojekt

Vanliga renoveringsåtgärder för tak

 Vanliga delar i ett takprojekt kan tex omfatta plåtslageri, nya takpannor, takavvattning och genomföringar som tex ventilation och skorstenar.
Ofta utförs fasadarbeten ihop med takbyten och takprojekt.

Takbyte

Vid ett takbyte med nya takpannor av tegel eller betong blir det ofta också en fråga om underlaget med råspont, underlagspapp och läkt. I regel på äldre kulturfastigheter blir åtgärderna omfattande.

Skorstenar och huvar

Äldre skorstenar kan behöva fogas om eller helt byggas om ovan tak. Ett riskområde på taket är läckage och fuktgenomträngning vid anslutningar som skorstenar och ventilationshuvar, här är viktigt att få tätt.

Målning

Beroende på taklösning kan det bli en del målning, tex av plåtdetaljer och plåttak. Vi hjälper er hitta lösningar som är kostnadseffektiva samtidigt som vi värnar byggnadens uttryck och rekommenderar lösningar som håller lång tid.

Snörasskydd och taksäkerhet

Vanligtvis kompletteras också taket med uppgraderat snörasskydd. Taksäkerhetslösningar handlar om åtkomst till skorstenar, huvar och för säker inspektion.

Lagning av stuckaturer

Något av det vackraste på kulturfastigheterna i Göteborg är just konstnärligt utförda stuckaturer som är en del av arkitekturen. Ofta förekommer dessa i anslutning till taket och påverkas av ett takprojekt.

Plåtslageri, plåt- och koppartak

Koppartak håller ofta 100 år, men även dessa kan behöver underhåll och kanske bytas eller lagas. För K-märkta fastigheter är också taket viktigt att bevara och sträva efter att behålla den ursprungliga arkitekturen. Vi strävar efter lösningar som är kostnadseffektiva, håller över tid samtidigt som vi är mån om takets uttryck och karaktär.

Takavvattning

Nästan alltid inför en renovering av tak bör man också fråga sig vad som bör ske med takavvattning, hängrännor och stuprör.

HÄR FINNS VI

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg

031-761 00 61

info@dextera.se

HÄR FINNS VI

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg

031-761 00 61

info@dextera.se

Pin It on Pinterest